• Profil Bahagian
  • Visi, Misi dan Objektif
  • Fungsi
  • Carta Bahagian

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak,
Aras 3, Bangunan Perak Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh Perak

Tel: 05-2095000 samb. 5348
Faks: 05-2413687
Nor Sham Binti Rahman
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 

VISI

Ke arah Pengurusan Sumber Manusia yang berketrampilan di dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak selaras dengan perkembangan ICT dan globalisasi Perak Maju 2015.

MISI

Menggerakkan jentera Pentadbiran Kerajaan Negeri dengan menyediakan anggota perkhidmatan awam yang terlatih dan kemudahan yang lengkap serta menggunakan kemudahan ICT dengan sepenuhnya.

OBJEKTIF

Untuk menyedia, mengurus dan membangunkan Sumber Manusia yang terlatih dan berpengetahuan tinggi berasaskan pendekatan inovatif, kreatif dan strategik, ke arah mewujudkan warga perkhidmatan awam yang cemerlang dan organisasi yang efektif serta mampu menghadapi cabaran.

FUNGSI UNIT

Klik carta di atas untuk paparan lebih jelas.