• Profil Bahagian
 • Visi, Misi dan Objektif
 • Fungsi
 • Carta Bahagian

Pejabat YAB Menteri Besar Perak
Aras 2, Bangunan Perak Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh Perak

Tel: 05-2095000 samb. 5208
Faks: 05-2545324
Y.A.B. Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry bin Abd Kadir
Menteri Besar Perak
 

VISI

Memperkasa urustadbir perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cemerlang berteraskan professionalisma, integriti dan teknologi terkini ke arah mewujudkan perpaduan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan matlamat menjadikan Perak Darul Ridzuan sebuah negeri maju pada 2015

MISI

Memastikan hubungan Pentadbiran dan Penyelarasan Tindakan di antara YAB Menteri Besar Perak selaras dengan dasar-dasar yang diputuskan oleh Kerajaan Negeri

OBJEKTIF

Objektif Pejabat Menteri Besar adalah untuk menentukan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan fizikal dan kerohanian ke arah kestabilan negeri dalam bidang pertanian, ekonomi, politik dan sosial serta menentukan pelaksanaan dasar dan penyelarasan aktiviti-aktiviti dalam negeri seperti berikut:

Perancangan dan Pembangunan: Jabatan, Pejabat, Badan Berkanun, dan Pihak Berkuasa Tempatan
Keselamatan: Perkhidmatan Kerajaan
Perayaan dan Keraian: Muhibbah, Perpaduan, Rukun Tetangga, Bencana Alam
Lain-lain Hal Ehwal Negeri: Lawatan kerja ke luar negara
Syarikat-Syarikat Agensi Kerajaan Negeri: Pengurusan Tanah dan Kewangan

FUNGSI

UNIT PELARASAN TINDAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

 • Menyelaras isu-isu dan aduan dikemukakan melibatkan pentadbiran daerah, mukim dan kampung
 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan segala bentuk projek dan pembangunan yang dirujuk
 • Meneliti, mempebaharui hal-hal berkaitan permohonan dan kelulusan peruntukan
 • Bertanggungjawab terhadap pengeluaran surat-surat kelulusan peruntukan
 • Memantau dan mengambil tindakan pengaduan pembangunan dan tanah yang dirujuk ke pentadbiran  ini
 • Merangka dan mencari strategi mendapatkab peruntukan apabila dirujuk ke pentadbiran ini
 • Mengambil tindakan aduan berkaitan pembangunan dan tanah
 • Lain-lain tugas dari semasa ke semasa
UNIT FAIL DAN PENGURUSAN TAKLIMAT
 • Menyelaras Fail-fail dari POTG, Pejabat hutan serta Fail-fail yang perlu dirujuk ke YAB Menteri Besar Perak dan EXCO
 • Menyelaras mesyuarat EXCO serta lain-lain mesyuarat melibatkan YAB Menteri Besar
 • Bertanggungjawab urusan berkaitan taklimat
 • Menyediakan surat dan mengedarkannya kepada agensi terlibat
 • Menyediakan dokumen berkaitan taklimat
 • Lain-lain tugas bersesuaian.

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Memastikan urusan perjawatan di kemaskini setiap masa
 • Menyelaras dan mengurus hal ehwal pentadbiran & kewangan
 • Menyelaraskan penilaian prestasi tahun dan SKT staff
 • Memberi khidmat sokongan ICT untuk portal Pejabat Menteri Besar Perak
 • Menyelaras dan merancang program minda insan di kalangan staff pejabat
 • Menyusun atur jadual mesyuarat pengurusan pegawai & staff
 • Merancang program latihan dan kursus bersesuaian untuk pembangunan staff
 • Bertanggungjawab terhadap pengurusan kediaman
 • Mengawal dan mengurus perbelanjaan mengikut peraturan dan prosedur kewangan
 • Memastikan semua perbelanjaan dan pembayaran disempurnakan sepenuhnya mengikut arahan yang ditetapkan
 • Menyediakan bajet
 • Urusan Pingat Kebesaran
 • Menguruskan keratan akhbar, Persidangan Akhbar, Teks Ucapan, penerbitan dan urusan dengan Media
 • Lain-lain tugas di arahkan semasa ke semasa

UNIT KEDIAMAN

 • Pengurusan isu dan masalah kediaman
 • Koordinasi dengan bahagian pentadbiran Pejabat Menteri Besar Perak
 • Menyenaraikan dan mengambil tindakan keperluan kediaman
 • Memastikan kediaman sentiasa terurus, diselenggara dan memenuhi kehendak keperluan majikan
 • Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk penambahbaikan.
 • Membantu menguruskan acara/acara program melibatkan kediaman ( Pentadbiran & NGO)
 • Lain-lain fungsi dan tindakan yang di arahkan dari semasa ke semasa

Klik carta di atas untuk paparan lebih jelas.