Slider

Maklumat CERT

Senarai Jawatankuasa CERT PERAK

CIO : YBhg. Dato' Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pengurusan)

Pengurus ICT : Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Maklumat

ICTSO I : Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pengurusan Maklumat

ICTSO II : Penolong Setiausaha (OD), Bahagian Pengurusan Maklumat