Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak

FUNGSI UPEN - 17/9/020

FUNGSI UPEN

i. Merancang dan menggubal dasar serta strategi pembangunan negeri dalam sektor-sektor ekonomi yang dikenal pasti.

ii. Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek-projek pembangunan di di bawah peruntukan Kerajaan Negeri dan Persekutuan.

iii. Memberi khidmat nasihat berhubung dengan isu-isu ekonomi.

iv. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek ekonomi negeri Perak