The Official Portal of The Perak Government

Sistem E-Penghulu Dilancarkan Untuk Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak : 22 Januari 2020

Sistem E-Penghulu Dilancarkan Untuk Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak

YB Setiausaha Kerajaan bersama barisan tetamu kehormat menyaksikan montaj gimik perasmian.

IPOH, 22 JANUARI 2020 – Majlis Pelancaran Sistem e-Penghulu Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak telah disempurnakan oleh YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Dato’ Suaidi bin Abdul Rahim di Bilik Gerakan Negeri, Bangunan Perak Darul Ridzuan, sebentar tadi.

Sistem e-Penghulu ini telah siap dibangunkan sepenuhnya pada bulan Disember 2019 dan mula digunapakai di 78 Pejabat Penghulu Mukim seluruh negeri Perak pada 20 Januari 2020.

Antara objektif sistem ini dibangunkan adalah bertujuan untuk memperkukuh dan memperkasa penyampaian perkhidmatan awam; memudahkan warga kerja pentadbiran mukim berurusan dengan pelanggan; mempercepatkan proses penyimpanan rekod; menjana laporan bagi tujuan analisis maklumat; memaparkan laporan yang terkini bagi tujuan pemantauan dan menjadi bahan rujukan yang berautoriti dan berintregiti secara digital.

Turut hadir adalah YB Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, Tuan Azmir Shah bin Zainal Abidin ; YB Pegawai Kewangan Negeri Perak, Dato’ Zulazlan bin Abu Hassan; YBrs Timbalan Setiausaha Kerajaaan Negeri Perak (Pengurusan), Puan Norsham binti Rahman; YBrs Timbalan Setiausaha Kerajaaan Negeri Perak (Pembangunan), Tuan Haji Mu’az bin Haji Zawawi dan Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat, Puan Fatimah binti Ghazali.

Semasa majlis pelancaran tersebut, YB Dato’ Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim turut menyerahkan Dokumen Manual Pengguna kepada Encik Ekmal Hidir bin Mohamed Mokhtar, Setiausaha Persatuan Penghulu Negeri Perak sebagai simbolik pelancaran.

Sistem ini telah dibangunkan menggunakan Peruntukan Pembangunan Projek ICT P05 tahun 2019 dengan kerjasama di antara Bahagian Pengurusan Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dan penghulu-penghulu di Negeri Perak.

Diharapkan dengan adanya sistem ini akan dapat meningkatkan lagi tahap penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada orang ramai terutamanya yang datang berurusan di Pejabat Penghulu Mukim di Negeri Perak.

Sistem E-Penghulu Dilancarkan Untuk Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak menyempurnakan pelancaran Sistem e-Penghulu.
Sistem E-Penghulu Dilancarkan Untuk Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak Encik Ekmal Hidir, Setiausaha Persatuan Penghulu Negeri Perak menerima manual pengguna daripada YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.
Sistem E-Penghulu Dilancarkan Untuk Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak turut beramah mesra bersama wakil Persatuan Penghulu Negeri Perak.
Sistem E-Penghulu Dilancarkan Untuk Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak Manual Pengguna Sistem e-Penguhulu untuk rujukan Pejabat Penghulu Mukim Negeri Perak.

Sumber : Korporat, SUK Perak.

Copyright © 2020 Perak State Government. Last Updated : Monday 20 September 2021, 14:53:06.
Best Display: 1600 x 900 Pixels via Mozilla Firefox at RESPONSIVE SET UP.
Senarai Direktori
Sistem Direktori Kakitangan Pejabat SUK Perak
Klik Sistem Direktori Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak untuk maklumat pengguna. Sistem ini disediakan di dalam versi BAHASA MELAYU SAHAJA. Untuk makluman sistem ini dapat dilayari melalui versi mozilla 8 dan IE8 ke atas sahaja. KLIK DISINI >>
 
Galeri Arkib

Berikut adalah himpunan-himpunan Arkib :

arkib Arkib Berita arkib Arkib Dasar/Polisi

 

Statistik / Perangkaan

Senarai di bawah adalah Laporan Bilangan Transaksi Online yang digunakan oleh pengguna portal. Juga dilampirkan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak untuk rujukan.

transaksi online Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
ppp Pencapaian Piagam Pelanggan
ppp Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan
ppp Kajian Kepuasan Pekerja
QR Code
qrms

https://www.perak.gov.my

Pautan Agensi

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan)

YBrs. Puan Nor Sham Binti RahmanJawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan) disandang oleh YBrs. Puan Nor Sham Binti Rahman. Beliau berkelulusan L.L.B. (HONS) (UIA) dan D.P.A. (INTAN). Beliau memulakan perkhidmatan dalam kerajaan pada 15 September 1997 sebagai Penolong Pengarah, Unit Pengurusan Dan Profesional, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Beliau juga pernah berkhidmat di Bahagian Perumahan Awam sebagai Ketua Penolong Setiausaha; Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan) ialah sebagai Pegawai Daerah Muallim. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

ss suaidiJawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak disandang oleh YB Dato’ Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim. Dilahirkan pada 11 Mac 1970 di Pantai Remis, Perak, beliau telah memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik pada 15 Januari 1996 dan pernah berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Negeri Selangor; Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor dan Pegawai Daerah di Hulu Selangor dan Gombak.

Beliau juga berkelulusan Ijazah Sarjana Informasi Global dan Telekomunikasi dari Universiti Waseda, Jepun dan Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Setiausaha Kerajaan Negeri Perak ialah sebagai Datuk Bandar Ipoh. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan)

TIMBALAN UPENJawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan) disandang oleh YBrs. Puan Halizah binti Sipun. Beliau berkelulusan B.E (Hons) – Fakulti Ekonomi dan Pengkhususan Bidang Analisis Ekonomi (UKM), Diploma Pengurusan Awam (INTAN) dan Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah) (UTM). Beliau memulakan perkhidmatan dalam kerajaan pada 26 Mac 1996 sebagai Penolong Setiausaha di Unit Ekonometrik, Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan Malaysia. Beliau juga pernah berkhidmat dibeberapa jabatan seperti SUB Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat SUK, Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Projek dan Peyelarasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan) ialah sebagai Pegawai Daerah dan Tanah Kinta. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Agency Links

People's Complaints

Any complaint in the State of Perak must be through the channel provided here

We will reply all post within 5 working days. Thank you.

Click Here: e-Aduan Perak

Directory List
Perak SUK Office Staff Directory System
Klik Perak State Secretary's Office Staff Directory System for user information. The system is available in version ENGLISH ONLY. For information this system can be browsed through mozilla 8 and IE8 versions and above only. CLICK HERE >>
Statistics / Analysis

The list below is the Online Transaction Number Report used by portal users. Also attached is the Client Charter Achievement for the Perak State Secretary's Office for reference.

transaksi online Online Service Transaction Number Report
ppp Client Charter Achievement
ppp Customer Satisfaction Survey Report
ppp Employee Satisfaction Survey
Archive Gallery

Here are the archive collections :

arkib News Archive arkib Policy Archive