Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bagi tahun 2020

   1. Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun 2020 (Sehingga 31 Januari 2020)
   2. Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun 2020 (Sehingga 29 Februari 2020)
   3. Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun 2020 (Sehingga 31 Mac 2020)
   4. Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun 2020 (Sehingga 30 April 2020)
   5. Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun 2020 (Sehingga 31 Mei 2020)

 

Lagi :: Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bagi tahun 2019
        :: Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bagi tahun 2018