Selasa, 29 September 2020
 
 • Tarikh Kemaskini: 23 September 2020
 
lain
faq2 seperator hubungi2 seperator maklumbalas2 seperator peta2
Soalan Lazim Hubungi Kami Maklumbalas Peta Laman

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain, sila hubungi kami di talian 05-2095194 (Bahagian Korporat) untuk bantuan atau emel kami di webadmin@perak.gov.my

Tiada maklumat peribadi akan dikumpulkan semasa anda melayari Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui emel. Untuk maklumat lanjut, sila layari ‘ Dasar Privasi’ di bahagian bawah setiap halaman.

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak merupakan medium rasmi kerjaan negeri yang berfungsi untuk  menyampaikan maklumat serta perkhidmatan dengan berkesan kepada rakyat secara atas talian. Portal ini mengandungi malumat mengenai sejarah negeri, kerajaan negeri, jentera pentadbiran negeri, aplikasi secara atas talian, serta maklumat-maklumat terkini yang ingin disampaikan kepada rakyat sebagai makluman dan rujukan.

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak boleh dicapai oleh semua lapisan masyarakat. Bagaimanapun, terdapat beberapa maklumat dan perkhidmatan yang memerlukan anda mendaftar sebagai seorang ahli.

Orang awam boleh menyemak Penyata Kewangan Tahunan PBT setelah ia dibentangkan dan diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Perak pada setiap tahun dan setelah pewartaan dibuat ke atasnya.

Hasil-hasil utama yang dikutip oleh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak adalah hasil cukai pintu di  mana ia menyumbang 70% daripada keseluruhan hasil/ pendapatan PBT di samping carum  bantu  kadar,  sewaan  dan  sumbangan  yang  diterima  daripada  Kerajaan  Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

 

Kelebihan untuk pemohon adalah seperti berikut:-

 • Penyerahan yang lebih efisien.
 • Kekurangan penggunaan kertas.
 • Pemantauan sendiri.
 • Berkomunikasi terus dengan pihak berkuasa.
 • Akses dari mana-mana tempat dan pada bila-bila masa.

Semua kerja di bawah RM200,000.00 hendaklah dikhaskan oleh kontraktor Bumiputera kelas F yang  berdaftar dengan PKK dalam Kepala dan Sub Kepala yang berkaitan sahaja. Pendaftaran kontraktor Kelas F dilakukan mengikut daerah dan oleh itu hanya kontraktor dalam daerah berkenaan sahaja boleh ditawarkan kerja di bawah RM200,000.00

OSC online satu halacara baru memproses cadangan pemajuan iaitu sebuah sistem elektronik yang bertanggungjawab membuat penyerahan permohonan dan memproses pemohonan untuk kawalan pemajuan. Ia juga merupakan satu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan  berkomunikasi  secara  dua  hala  untuk  maklumat-maklumat  berkenaan  dengan  kawalan pemajuan.

Pemilik  boleh  mengemukakan  permohonan  secara  bertulis  ke  Pihak  Berkuasa  Tempatan  di mana  pegangan  tersebut  berada  dengan  menyertakan  salinan  dokumen  seperti  hak  milik, penyata kewangan dan sebagainya. Pengecualian ke atas cukai taksiran ke atas sesuatu pegangan yang layak mengikut peruntukan Akta  Kerajaan  Tempatan  diputuskan  oleh  Pihak  Berkuasa  Negeri  selepas  mendapat  ulasan daripada Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan.

Syarikat perlu mendaftar dengan Kementerian Kewangan (MoF) bagi membolehkan syarikat tersebut menyertai projek tender/sebut harga untuk membekalkan perkhidmatan/barangan di bawah bidang  kod  berkenaan. Bagi syarikat yang ingin memasuki tender/sebut harga yang melibatkan kerja, syarikat hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan juga Lembaga Pembangunan  Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kepala/kelas/gred yang berkaitan.

Pemohon  hendaklah  memohon  Lesen  Menggali  Semula  Kubur  melalui  Pejabat  Daerah dan Tanah berserta bayaran Wang Pos RM5.00. setelah itu, Pihak Berkuasa Negeri akan memproses permohonan lesen itu dalam tempoh masa 3 minggu.

 • Pemohon  boleh  memohon  Lesen  Pelelong  dengan  mengisi  borang  permohonan di Bahagian Kerajaan Tempatan.
 • Seterusnya pemohon dikehendaki mengambil peperiksaan Pelelong Negeri Perak.
 • Calon yang telah berjaya akan dipanggil untuk ke peringkat temu duga.
 • Pemohon yang berjaya diperingkat temu duga sahaja akan menerima surat kelulusan dari pentadbiran ini dan pemohon dikehendaki membayar wang pos sebanyak RM10.00 untuk proses pemohonan selanjutnya.
 • Lesen pelelong hanya akan bertahan selama setahun sahaja dan selepas tarikh tersebut pemohon dikehendaki membuat permohonan pembaharuan Lesen Pelelong.

Berdasarkan Seksyen  134, Akta  Kerajaan Tempatan 1976,  cukai  taksiran boleh  dikecualikan sekiranya pegangan atau sebahagian daripada pegangan digunakan semata-mata :
- Sebagai tempat awam untuk sembahyang
- Sebagai tanah perkuburan atau krematorium awam yang berlesen
- Bagi sekolah awam
- Sebagai tempat awam bagi maksub khairat atau bagi maksud sains, sastera atau seni halus, dan bukan untuk mendapatkan keuntungan wang, Pihak Berkuasa Negeri boleh, menurut budibicaranya, mengecualikan pegangan itu atau mana-mana bahagian pegangan itu dari pembayaran apa-apa kadar.

Cukai taksiran atau pintu yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri mengikut seksyen 127, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Tempoh kuat kuasa sesuatu kadar cukai taksiran adalah 12 bulan.

Pemohon  ialah  orang  berkelayakan  yang  mengemukakan  permohonan  kepada  PBT  selaras dengan  peruntukan  akta-akta  yang  berkaitan,  antaranya  arkitek,  jurutera,  perancang  dan juruukur tanah.
Pemohon boleh berdaftar dengan KPKT di mana pemohon perlu mendaftar sekali sahaja iaitu konsep single sign on dan seterusnya boleh dihantar ke laman web PBT yang berkenaan. Walau bagaimanapun, aspek  kawalan setiap PBT adalah berlainan memandangkan setiap PBT adalah pihak berkuasa perancangan yang tersendiri maka setiap PBT akan menjana kata pengguna dan kata laluan yang tersendiri. Pemohon hendaklah menggunakan kedua-dua kata pengguna dan kata laluan tersebut apabila berurusan dengan PBT yang berkenaan.

Ya, KECUALI aduan ;

 • Terhadap dasar kerajaan
 • Perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Kira-Kira Awam
 • Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 • Biro Bantuan Guaman
 • Unit Aduan akan menghantar Surat Akuan Penerimaan kepada pengadu
 • Memberi maklum balas kepada pengadu setelah mengetahui status aduan
 • Aduan yang melibatkan kepentingan awam akan dibawa ke mesyuarat

Semua aduan yang berkaitan dengan tindakan dan keputusan agensi Kerajaan yang dirasakan tidak adil dan tidak mengikut lunas undang-undang yang ditetapkan.

 • Aduan mengenai kelewatan/tiada tindakan
 • Tindakan tidak adil
 • Kekurangan kemudahan awam
 • Salah guna kuasa / penyelewengan yang bukan bertujuan mendatangkan keuntungan
 • Salah laku anggota awam
 • Kegagalan mengikut prosedur
 • Kegagalan penguatkuasaan
 • Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan

 Boleh, sekiranya aduan tersebut melibatkan kepentingan awam (Whistleblower) seperti ketiadaan pondok polis, jambatan.