Sabtu, 6 Jun 2020
 
 • Kemaskini Terakhir: 05 Jun 2020
 
lain
faq2 seperator hubungi2 seperator maklumbalas2 seperator peta2
Soalan Lazim Hubungi Kami Maklumbalas Peta Laman

 1. Profil Bahagian
 2. Visi, Misi dan Objektif
 3. Fungsi
 4. Carta Bahagian

Bahagian Audit Dalam
Aras 1, Bangunan Perak Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh Perak

Tel: 05-2095000 samb. 5877
Faks: 05-2531614
Haji Ahmad Roslan bin Mohamed Nazir
Ketua Audit Dalam
 

VISI

Merealisasiakan kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti pentadbiran awam negeri


MISI

Melaksanakan pengauditan secara profesinonal dan mengemukakan laporan yang benar saksama ke arah meningkatkan kecermerlangan tadbir urus pentadbiran awam negeri

OBJEKTIF

 • Membantu pentadbiran awam negeri mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin melalui:
  • Auditan Pengurusan Kewangan
  • Auditan Prestasi / kajian
  • Auditan Susulan
  • Pemeriksaan Mengejut (Audit Presence)
  • Bengkel, kursus. seminar, dan persidangan
 • Menyediakan laporan yang benar dan saksama di samping mengemukakan syor-syor penambahbaikan ke arah pemantapan integriti dan tadbir urus pentadbiran awam.
 • Memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada semua pejabat / jabatan negeri, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan secara profesional.
 • Memantapkan kawalan dalaman dan ketelusan pentadbiran awam negeri.
 • FUNGSI

  • Memastikan sistem, prosedur dan kawalan dalaman adalah mencukupi dan berkesan.
  • Memastikan undang-undang, peraturan, arahan dan dasar yang berkuatkuasa dipatuhi.
  • Mengkaji kecekapan, keberkesanan, keekonomian dan kesesuaian aktiviti agensi.
  • Menentukan samada aset kerajaan disimpan, diakaun dan dilindungi daripada kehilangan.
  • Menyediakan laporan atau pemerhatian audit secara bebas, objektif dan tepat pada masanya kepada Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri.
  • Menyusuli dan memantau semua laporan / pemerhatian audit yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara.
  • Mengadakan siri bengkel / ceramah / kursus / seminar dan lawatan.
  • Menguruskan hal hal pentadbiran, kewangan dan pembangunan organisasi UAD.

  Klik di sini untuk paparan lebih jelas.