VISI

Menjadi Jentera Pentadbiran Kerajaan Negeri Yang Berintegriti Dan Efisien Untuk Kesejahteraan Dan Kemakmuran Kepada Rakyat.

MISI

Meningkatkan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Untuk Memenuhi Keperluan Rakyat.

OBJEKTIF

  • Memperkasakan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Awam Melalui Tadbir Urus Korporat, Inovasi Dan Kreativiti Dan Amalan Mesra Pelanggan/ Rakyat.
  • Meningkatkan Kemajuan Sosio-Ekonomi Ke Tahap Berprestasi Tinggi, Lestari, Seimbang Dan Adil.
  • Meningkatkan Imej Perkhidmatan Awam Sebagai Perkhidmatan Premier Yang Mendahulukan Pelanggan, Proaktif Dan Cepat Dalam Mengatasi Permasalahan Pelanggan/ Rakyat.