VISI

Peneraju Transformasi Sistem Penyampaian Perkhidmatan Awam Negeri Perak Menjelang 2025

MISI

Memacu Transformasi Pengurusan dan Pembangunan Negeri Perak melalui Tadbir Urus yang Cekap, Inovatif, Kreatif dan Berintegriti demi Kesejahteraan Rakyat

NILAI BERSAMA

  • Profesionalisme
  • Empati
  • Relevan
  • Akauntabiliti
  • Kreatif