• Dasar Keselamatan ICT Pejabat SUK Perak
DICTb  
Dasar Keselamatan ICT Pejabat SUK Perak 2.7
(Tarikh Kuatkuasa : 7 Ogos 2019)
 

 

 

  • Polisi Bilik Server Bahagian Pengurusan Maklumat
DICTb  
Dasar Keselamatan ICT Pejabat SUK Perak 2.7
(Tarikh Kuatkuasa : 7 Ogos 2019)