Sabtu, 21 April 2018
 
  • Kemaskini Terakhir:20 April 2018
 
lain

d bakar

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Pejabat SUK Perak ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pejabat SUK Perak.

Nama          
: Y.Bhg. Dato' Haji Abu Bakar bin Haji Said
Emel : tsuk_m[at]perak.gov.my
No. Telefon
: 05-209 5222 (PA)
No. Faks : 05-255 2890

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Perak serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Perak