Kembali Ke Senarai Info Bahagian / Unit..

 1. Profil Bahagian
 2. Visi, Misi dan Objektif
 3. Fungsi
 4. Carta Bahagian

Bahagian Kerajaan Tempatan
Aras B, Bangunan Perak Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh Perak

Tel: 05-2095840
Faks: 05-2533969
Encik Mohamad Fitri bin Hassan
Setiausaha Bahagian
Bahagian Kerajaan Tempatan
 

VISI

Ke arah mewujudkan pentadbiran PBT yang berkualiti dan berdaya saing bagi mencapai objektif Perak Maju 2015.

MISI

1) Mewujudkan kesinambungan hubungan yang padu dan jelas di antara PBT, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
2) Pengembelingan pegawai dan kakitangan di dalam satu pasukan kerja yang bermatlamatkan kecemerlangan perkhidmatan.
3) Penyerapan dan penghayatan nilai-nilai murni di dalam persekitaran pekerjaan dan organisasi.

OBJEKTIF

 • Memantapkan penyertaan PBT dalam melaksanakan dasar dan undang-undang yang seragam sejajar dengan akta-akta dan undang-undang kecil kepada akta-akta yang berkaitan.
 • Memastikan PBT mengamalkan prinsip-prinsip 'Good Governance' yang melibatkan penyertaan Kerajaan, Awam dan Swasta di dalam proses membuat keputusan.
 • Memastikan PBT berkemampuan memberi perkhidmatan dan kemudahan yang cekap dan berkesan kepada penduduk tempatan untuk meningkatkan kualiti hidup.
 • Merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan PBT melalui Pelaksanaan dasar, Program dan Peruntukan Kewangan daripada Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
 • Mengawal urusan kadaran PBT pada tahap yang efisyen dan sesuai mengikut keadaan semasa selaras dengan dasar-dasar kerajaan.
 • Mengawal selia dan memperkemaskan pengurusan kewangan PBT dari sudut pendapatan, perbelanjaan, aset, kecairan, pelaburan dan pinjaman.
 • Merancang dan membangunkan sumber tenaga manusia PBT mengikut keperluan semasa sejajar dengan dasar-dasar kerajaan.
 • Mengurus dan menentukan dasar pelaksanaan berkenaan lesen pelelong, permit menggali kubur, kedai tuak dan lesen hiburan.

FUNGSI

 • Membantu membimbing dan menggalakan PBT dalam merancang, mengawal dan melaksanakan program-program sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan;
 • Membantu PBT dalam usaha mewujudkan organisasi Kerajaan Tempatan yang cekap dan berdaya saing dari segi pengurusan dan kewangan agar mereka dapat menyedia dan memberi perkhidmatan yang terkini, tersusun dan bermutu;
 • Memastikan PBT dapat memainkan peranan yang aktif dan berkesan dalam pembangunan kawasan bandar dan luar bandar dalam kawasan PBT melalui pelaksanaan projek-projek prasarana, perniagaan dan industri;
 • Membantu dan menyelaras PBT agar dapat memainkan peranan sebagai unit pentadbiran kerajaan yang berkesan dengan melibatkan penyertaan rakyat tempatan dalam hal ehwal tempatan;
 • Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama yang baik di antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain dalam hal berkaitan dengan dasar dan pentadbiran Kerajaan Tempatan.


Klik carta di atas untuk paparan lebih jelas.

.

Hakmilik © 2020 Kerajaan Negeri Perak. Kemaskini Terakhir : Jumaat 26 Februari 2021, 08:08:03.
Paparan Terbaik: 1600 x 900 Piksel melalui Mozilla Firefox dengan resolusi SUSUN ATUR RESPONSIF.
Senarai Direktori
Sistem Direktori Kakitangan Pejabat SUK Perak
Klik Sistem Direktori Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak untuk maklumat pengguna. Sistem ini disediakan di dalam versi BAHASA MELAYU SAHAJA. Untuk makluman sistem ini dapat dilayari melalui versi mozilla 8 dan IE8 ke atas sahaja. KLIK DiSINI >>
 
Direktori Umum
stars Direktori 2020 Pejabat-Pejabat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan
stars Senarai Ketua-Ketua Jabatan Negeri / Pejabat Daerah dan Tanah / Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak

 

 

Galeri Arkib

Berikut adalah himpunan-himpunan Arkib :

arkib Arkib Berita arkib Arkib Dasar/Polisi

 

Statistik / Perangkaan

Senarai di bawah adalah Laporan Bilangan Transaksi Online yang digunakan oleh pengguna portal. Juga dilampirkan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak untuk rujukan.

transaksi online Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
ppp Pencapaian Piagam Pelanggan
ppp Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan
ppp Kajian Kepuasan Pekerja
QR Code

https://www.perak.gov.my

Pautan Agensi

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan)

YBrs. Puan Nor Sham Binti RahmanJawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan) disandang oleh YBrs. Puan Nor Sham Binti Rahman. Beliau berkelulusan L.L.B. (HONS) (UIA) dan D.P.A. (INTAN). Beliau memulakan perkhidmatan dalam kerajaan pada 15 September 1997 sebagai Penolong Pengarah, Unit Pengurusan Dan Profesional, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Beliau juga pernah berkhidmat di Bahagian Perumahan Awam sebagai Ketua Penolong Setiausaha; Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan) ialah sebagai Pegawai Daerah Muallim. Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

ss suaidiJawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak disandang oleh YB Dato’ Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim. Dilahirkan pada 11 Mac 1970 di Pantai Remis, Perak, beliau telah memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik pada 15 Januari 1996 dan pernah berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Negeri Selangor; Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor dan Pegawai Daerah di Hulu Selangor dan Gombak.

Beliau juga berkelulusan Ijazah Sarjana Informasi Global dan Telekomunikasi dari Universiti Waseda, Jepun dan Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Setiausaha Kerajaan Negeri Perak ialah sebagai Datuk Bandar Ipoh. Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan)

TIMBALAN UPENJawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan) disandang oleh YBrs. Puan Halizah binti Sipun. Beliau berkelulusan B.E (Hons) – Fakulti Ekonomi dan Pengkhususan Bidang Analisis Ekonomi (UKM), Diploma Pengurusan Awam (INTAN) dan Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah) (UTM). Beliau memulakan perkhidmatan dalam kerajaan pada 26 Mac 1996 sebagai Penolong Setiausaha di Unit Ekonometrik, Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan Malaysia. Beliau juga pernah berkhidmat dibeberapa jabatan seperti SUB Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat SUK, Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Projek dan Peyelarasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan) ialah sebagai Pegawai Daerah dan Tanah Kinta. Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..

Agency Links

People's Complaints

Any complaint in the State of Perak must be through the channel provided here

We will reply all post within 5 working days. Thank you.

Click Here: e-Aduan Perak

Directory List
Perak SUK Office Staff Directory System
Klik Perak State Secretary's Office Staff Directory System for user information. The system is available in version ENGLISH ONLY. For information this system can be browsed through mozilla 8 and IE8 versions and above only. CLICK HERE >>
 
General Directory
stars 2020 Directory of Perak Darul Ridzuan State Government Offices
stars List of Heads of State Departments / District and Land Offices / Perak Local Authorities
Statistics / Analysis

The list below is the Online Transaction Number Report used by portal users. Also attached is the Client Charter Achievement for the Perak State Secretary's Office for reference.

transaksi online Online Service Transaction Number Report
ppp Client Charter Achievement
ppp Customer Satisfaction Survey Report
ppp Employee Satisfaction Survey

 

Archive Gallery

Here are the archive collections :

arkib News Archive arkib Policy Archive