Rabu, 19 Disember 2018
 
  • Kemaskini Terakhir: 19 Disember 2018
 
lain
  
4065562
 Hits Pengunjung

Piagam Pelanggan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Kami beriltizam untuk memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut :

1.

Mengemukakan keputusan permohonan dan cadangan projek yang lengkap dalam masa 3 bulan.

2.

Memberi input serta pandangan dari sudut sosio ekonomi yang diperlukan oleh jabatan/agensi lain dalam masa 14 hari bekerja.

3.

Mengendalikan 15 jenis majlis-majlis rasmi Kerajaan Negeri dalam tempoh setahun dengan teliti dan berkesan mengikut peraturan serta atur cara yang ditetapkan dari masa ke semasa.

4.

Semua baucar pembayaran yang teratur akan dibayar dalam tempoh 10 hari dari tarikh penerimaan invois yang lengkap.

5.

Semua permohonan pinjaman pendidikan Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan yang lengkap akan diproses dan diputuskan dalam tempoh lima (5) bulan selepas tarikh tutup permohonan.

6.

Memastikan Mesyuarat Dewan Negeri diadakan tiga (3) kali setahun.

7.

Memastikan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) diadakan sebanyak tiga puluh enam (36) kali setahun.

8.

Memproses dan mengemukakan permohonan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen dan pelanjutan tempoh percubaan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.

9.

Memproses kelulusan keluar negara bagi kumpulan sokongan pelaksana Gred 40 ke bawah, bagi permohonan yang lengkap dalam masa 7 hari bekerja.

10.

Memproses tuntutan Sumbangan Membantu Kadar (SMK) Kerajaan Negeri dalam tempoh 10 hari bekerja selepas menerima dokumen lengkap daripada 17 PBT. (Termasuk DBKL dan MPPP).

11.

Mengagihkan peruntukan projek-projek pembangunan kepada pihak berkuasa tempatan dilaksanakan dalam masa tiga (3) hari dari tarikh penerimaan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

12.

Memanjangkan aduan yang diterima daripada pengadu ke jabatan/agensi berkaitan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

13.

Mengemukakan penemuan audit/laporan yang seimbang dan bebas kepada Jawatankuasa Audit pada setiap suku tahun.